Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

ΝΕΑ Γ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΕΚ


Ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΕΚ, στο οποίο ελήφθη η απόφαση για την πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 15 Μαρτίου, όπως άλλωστε αναμενόταν.
Σε αυτήν, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ. της εταιρίας, με τον Σταύρο Αδαμίδη να αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του συλλόγου.
Ακόμη, όπως προαναγγέλλεται, θα τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της παροχής άδειας για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, σχετικά με το προπονητικό κέντρο της εταιρείας, ενώ στα προγραμματισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, περιλαμβάνεται και αυτό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Χαρακτηριστικά, η ανακοίνωση που ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα της η ΠΑΕ ΑΕΚ και την οποία υπογράφει ο Νίκος Θανόπουλος, αναφέρει:
"Κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΕΚ, ελήφθη η απόφαση για την πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 15 Μαρτίου. Σε αυτήν θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ. της εταιρείας.
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ –
ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99113/06/Β/86/57
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αργοστολίου αρ. 15, και εκπροσωπείται νόμιμα, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 15 Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο υποκατάστημα της εταιρίας επί της οδού Γράμμου αρ. 69-71, όροφος β’, Μαρούσι, προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Παροχή άδειας για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου της κυριότητος εταιρείας συμφερόντων του εκ των μετόχων και μελών της Διοικήσεως κ. Νικολάου Νοτιά σχετικά με το προπονητικό κέντρο της εταιρείας.
3. Θέματα τεθειμένα από μετόχους σχετικά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα έγγραφα της πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπων, στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Αθήνα, 19/02/2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Νικόλαος Θανόπουλος".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου